Uslovi najma

Opšte informacije o iznajmljivanju

Zakupac i vozač moraju imati važeću vozačku dozvolu.

Starosna granica

U Srbiji, sledeća pravila se primenjuju na starosnu granicu i posedovanje vozačke dozbole: 24 godina / 2 godine vozačkog iskustva za sve grupe vozila.

Uslovi plaćanja

Fudeks rent a car prihvata sve vrste prepoznatljivih internacionalnih kreditnih kartica – kao što su Diners Klub, Amerikan Ekspres, Eurokard / Masterkard, Viza. Ne prihvatamo nikakve pripejd kartice ili debitne kartice (Viza Elektron).

Sipanje goriva

Gotovinsko plaćanje je prihvatljivo u kombinaciji sa važećom kreditnom karticom. Sva vozila se isporučuju sa punim rezervoarom goriva i rezervoar je potrebno dopunite pre povratka u Fudeks rent a kar agenciju, inače će se primeniti naplata utroška benzina.


Ostale takse i porezi

Depozit

Klijent je u obavezi da ostavi depozit u vidu blokade određenog iznosa na kreditnoj kartici. Visina ovog iznosa je jednaka visini najma plus visini učešća u šteti za grupu vozila koja je u pitanju (iznos najma plus učešće u šteti). Zakupac mora biti vlasnik navedene kreditne kartice. Zvanični detalji o vozaču i način plaćanja će biti potvrđeni u fazi rezervacije i ne mogu naknadno biti promenjeni. Potvrđena kreditna kartica mora biti važeća i na raspolaganju prilikom naplate najma. Svi dodatni troškovi koji se pojave tokom iznajmljivanja automobila će biti naplaćeni tom kreditnom karticom. Pri rezervaciji, naplata se vrši sa kreditne kartice, prepočetka najma vozila, u punom iznosu.Iznos koji će biti naplaćen na kreditnoj kartici obuhvata cenu najma, kao i sve dodatne takse i troškove. Iznajmljivanje obuhvata (cenu svih dogovorenih usluga, kao i sve posebne troškove do kojih dođe), plus porez na dodatu vrednost u iznosu zakonski važećem u vreme najma. Ceo iznos se plaća bez obzira da li je vozilo ranije vraćeno. Iznajmljivanje se naplaćuje u dinarima po srednjem kursu NBS.


Opšti uslovi osiguranja

Policijski zapisnik je obavezan za sve vrste osiguranja. U slučaju da vozač ne obezbedi prisustvo policije ili policijski zapisnik, pun iznos štete i / ili krađe biće na teret vozača, bez obzira na vrstu kupljenog osiguranja.


Iznajmljivanje u jednom pravcu

U Srbiji

Iznajmljivanje u jednom pravcu za lokacije u Srbiji naplaćuje se do 23.60EUR.

U inostranstvu

Zemlja - Iznos u Eurima

Prekogranično iznajmljivanje - teritorijalna ograničenja

Prekogranično iznajmljivanje dozvoljeno je u sledećim zemljama: Andora, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Makedonija, Monako, Crna Gora, Holandija, Norveška, Portugalija, Rumunija, San Marino, Švedska, Švajcarska, Slovačka, Slovenija, Španija. Prekogranično iznajmljivanje nije dozvoljeno u sledećim zemljama: Albanija, Kosovo. Pismena dozvola izdata od strane Fudeks rent a car kompanije je obavezna za prelazak granice.


Ostale takse i porezi

Gubitak ključeva

Za gubitak ključeva naplaćuje se iznos od 250 EUR

Naplata kazni za parkiranje

Ukoliko zakupac za vreme trajanja najma dobije saobraćajnu / parking kaznu, zakupac je u obavezi platiti naplatiti administrativnu taksu od 15 EUR, prilikom povratka vozila.

PDV

Sve cene su sa PDV-om. Za korporativne klijente sa posebnim uslovima najma, cene i uslovi mogu biti skloni promenama.